[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์กับครูมาโนช www.datastudent.net ##


บทเรียนคอมพิวเตอร์ครูมาโนช นันทา [datastudent.net]
  

เรื่อง : บทที่ 1 การเรียกใช้งานโปรแกรม Word
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้ดูวิธีการเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 อย่างถูกวิธีครับ
[View : 19532 ครั้ง] [ปรังปรุง : 21 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.02/5
เรื่อง : วิธีการซ่อนโฟล์เดอร์และแสดงโฟล์เดอร์ที่ซ่อน
เนื้อหาโดยย่อ : ถ้าโฟล์เดอร์ของเรานั่นมีงานที่สำคัญถูกเก็บไว้บางทีเราจำเป็นที่จะต้องซ่อนไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นที่มาแอบเล่นคอมของเรานั่นเห็นลองมาดูวิธีการซ่อนกันครับ
[View : 8021 ครั้ง] [ปรังปรุง : 21 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 1.67/5
เรื่อง : วิธีการสร้างโฟล์เดอร์
เนื้อหาโดยย่อ : การเก็บไฟล์คอมพิวเตอร์ต่างๆมักจะเก็บในโฟลเดอร์เพราะฉะนั่นเราจำเป็นต้องรู้วิธีการสร้างโฟล์เดอร์ดังนั่นเราลองมาลงมือกันสร้างโฟล์เดอร์กันดูนะครับ
[View : 21563 ครั้ง] [ปรังปรุง : 21 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 1.78/5
เรื่อง : การเปลี่ยนหน้าตาของโฟล์เดอร์ให้ดูแตกต่าง
เนื้อหาโดยย่อ : บางครั้งโฟล์เดอร์ก็ดูมีหน้าตาที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยโดดเด่นยิ่งถ้าไดร์ฟไหนมีโฟล์เดอร์เยอะๆโอกาสที่จะหาโฟล์เดอร์ที่เราต้องการก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเราเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาโฟล์เดอร์เวลาหาก็คงไม่ยากครับเพร...
[View : 8728 ครั้ง] [ปรังปรุง : 21 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 1.88/5
เรื่อง : วิธีการเปลี่ยนเว็บไซด์หน้าแรกตามที่ต้องการ
เนื้อหาโดยย่อ : บ้างครั้งการเปิดอินเตอร์เน็ตขึ้นมาครั้งแรกเราก็จะเจอเว็บไซด์ที่เราไม่ชอบบ้างวันนี้จะมานำเสนอวิธีการเปลี่ยนการเปิดครั้งแรกของอินเตอร์เน็ตให้เป็นเว็บไซด์ที่เราต้องการในการเปิดครั้งแรกทุกครั้งให้เป็นเว็บ...
[View : 52103 ครั้ง] [ปรังปรุง : 21 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 1.72/5
เรื่อง : วิธีการซ่อนไอคอนหน้าเดสท็อบ
เนื้อหาโดยย่อ : เมื่อหน้าจอเรามีไอคอนมากๆจะดูไม่ค่อยสวยงามวันนี้ datastudent.net ขอเสนอวิธีการซ่อนไอคอนหน้าเดสท็อบครับ ลองไปทำใช้ดูนะครับ
[View : 14847 ครั้ง] [ปรังปรุง : 21 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 1.74/5
เรื่อง : บทที่ 11 การนำหนังสือไปใช้งาน
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับการนำหนังสือไปใช้งานในโปรแกรม Desktop Author
[View : 6611 ครั้ง] [ปรังปรุง : 21 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 1.79/5
เรื่อง : บทที่ 10 การทำงานกับ Templates, Buttons
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับการทำงานกับ Templates, Buttons ในโปรแกรม Desktop Author
[View : 5662 ครั้ง] [ปรังปรุง : 21 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 1.76/5
เรื่อง : บทที่ 9 การสร้าง Popup Image
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Popup Image ในโปรแกรม Desktop Author
[View : 17790 ครั้ง] [ปรังปรุง : 21 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 1.81/5
เรื่อง : บทที่ 8 การสร้าง Link
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Link ในโปรแกรม Desktop Author
[View : 15702 ครั้ง] [ปรังปรุง : 21 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 1.96/5
เรื่อง : บทที่ 7 การแทรก File Multimedia
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับการแทรก File Multimediaในโปรแกรม Desktop Author
[View : 11096 ครั้ง] [ปรังปรุง : 21 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 1.70/5
เรื่อง : บทที่ 6 การจัดการหน้าด้านใน
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับการจัดการหน้าด้านในในโปรแกรม Desktop Author
[View : 4080 ครั้ง] [ปรังปรุง : 21 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.19/5
เรื่อง : บทที่ 5 การสร้างหน้าปกหน้า
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับการสร้างหน้าปกหน้าในโปรแกรม Desktop Author
[View : 4629 ครั้ง] [ปรังปรุง : 21 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.20/5
เรื่อง : บทที่ 4 การสร้างหนังสือ
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับการสร้างหนังสือในโปรแกรม Desktop Author
[View : 13516 ครั้ง] [ปรังปรุง : 21 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.00/5
เรื่อง : บทที่ 3 การกำหนดคุณสมบัติของแฟ้มข้อมูลหนังสือ
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของแฟ้มข้อมูลหนังสือในโปรแกรม Desktop Author
[View : 21731 ครั้ง] [ปรังปรุง : 21 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.10/5
เรื่อง : บทที่ 2 การติดตั้งโปรแกรมและส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมและส่วนประกอบของโปรแกรมในโปรแกรม Desktop Author
[View : 10457 ครั้ง] [ปรังปรุง : 21 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.13/5
เรื่อง : บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรม Desktop Author
[View : 4918 ครั้ง] [ปรังปรุง : 21 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 1.88/5
เรื่อง : บทที่ 4 การใช้ภาพกราฟิกบนเว็บเพจ
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การการใช้ภาพกราฟิกบนเว็บเพจ Macromedia Dreamweaver
[View : 5867 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.07/5
เรื่อง : บทที่ 12 การอัพโหลดเว็บไซต์เข้าสู่อินเทอร์เน็ต
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การอัพโหลดเว็บไซต์เข้าสู่อินเทอร์เน็ตในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 12578 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 1.63/5
เรื่อง : บทที่ 11 การตกแต่งเว็บเพจด้วย Timeline และ Behaviors
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การตกแต่งเว็บเพจด้วย Timeline และ Behaviorsในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 20887 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 1.93/5
เรื่อง : บทที่ 10 การสร้างมัลติมีเดียบนเว็บเพจ
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การสร้างมัลติมีเดียบนเว็บเพจในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 6856 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.02/5
เรื่อง : บทที่ 9 การสร้างฟอร์ม
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การสร้างฟอร์มในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 8017 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 1.83/5
เรื่อง : บทที่ 8 การใช้งานเลเอาท์
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้งานเลเอาท์ในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 8744 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.11/5
เรื่อง : บทที่ 7 การจัดแบ่งเว็บเพจด้วยเฟรมเซต
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การจัดแบ่งเว็บเพจด้วยเฟรมเซตในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 5483 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.15/5
เรื่อง : บทที่ 6 การเชื่อมโยงเว็บเพจ
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การเชื่อมโยงเว็บเพจในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 2900 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.10/5
เรื่อง : บทที่ 5 การใช้ตารางในเว็บเพจ
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้ตารางในเว็บเพจในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 3466 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.05/5
เรื่อง : บทที่ 3 การใช้ข้อความในเว็บเพจ
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้ข้อความในเว็บเพจในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 2650 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.04/5
เรื่อง : บทที่ 2 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 3216 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.10/5
เรื่อง : บทที่ 1 พื้นฐานการสร้างเว็บ
เนื้อหาโดยย่อ : ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานและรู้จักการสร้างเว็บในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
[View : 3229 ครั้ง] [ปรังปรุง : 20 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.49/5
เรื่อง : เกมส์วางแผน เกมส์เศรษฐี
เนื้อหาโดยย่อ : เกมส์วางแผน เกมส์เศรษฐี ใครๆ หลายๆ คน คงชอบเกมส์นี้นะครับ เกมส์เศรษฐีเกมส์นี้สนุกมากๆ เพื่อนๆ ต้องลองเล่นดูครับ
[View : 24695 ครั้ง] [ปรังปรุง : 2 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.04/5
เรื่อง : เกมส์ Different Picture
เนื้อหาโดยย่อ : เกมส์จับผิดภาพ หาไม่ยาก ฝึกสมอง ลองหาเล่นกันดูนะครับ
[View : 10076 ครั้ง] [ปรังปรุง : 2 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.21/5
เรื่อง : เกมส์ Fun Fun Animals
เนื้อหาโดยย่อ : เกมส์จับคู่รูปสัตว์ โดยให้เรียงกันแต่ละชนิด
[View : 3974 ครั้ง] [ปรังปรุง : 2 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.14/5
เรื่อง : เกมส์ Panda Game
เนื้อหาโดยย่อ : มาช่วยกันให้อาหารแพนด้า กันนะครับ กินจุซ่ะด้วยซิครับ
[View : 4722 ครั้ง] [ปรังปรุง : 2 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.22/5
เรื่อง : เกมส์จับผิดภาพ
เนื้อหาโดยย่อ : จับผิดภาพ มีจุดที่ผิดกันทั้งหมด 10 จุด ช่วยกันหานะครับ
[View : 11364 ครั้ง] [ปรังปรุง : 2 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.26/5
เรื่อง : เกมส์ต่อติด 5
เนื้อหาโดยย่อ : GAME GLADIATOR เกมส์ที่ใช้กระดานเกมืฯ เกมส์go (โก๊ะ)หรือ หมากล้อม เพียงแต่เรามาตั้งกฏกติกาใหม่ นั่นคือหากเราวางหมากติดต่อกัน 5หมาก ขึ้นไป ถือว่าคนนั้นชนะ วิธีเล่นก็คือการวางหมากสลับกัน โดยห้ามวางหมากใ...
[View : 4836 ครั้ง] [ปรังปรุง : 2 / พ.ย. / 2554 ]
Rating:
 • Currently 2.30/5

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>