[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์กับครูมาโนช www.datastudent.net ##


รายชื่อสมาชิกชั้น ป.3/3 รุ่น 3 ข่าวสารห้องเรียน datastudent.net
  เรื่อง : รายชื่อสมาชิกชั้น ป.3/3 รุ่น 3
  Update: วัน จันทร์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555
 


  เนื้อหาเรื่อง : รายชื่อสมาชิกชั้น ป.3/3 รุ่น 3 [View : 3124 ครั้ง]
 


ประจำปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.ชม 1 มาดูกันครับว่าสมาชิกของเราชื่ออะไรกันบ้าง
รายชื่อสมาชิกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
1 15865 เด็กชายภีม อภิสิทธิ์สันติกุล
2 15867 เด็กชายสุรัตน์ เกตุแพร
3 15881 เด็กชายธนาฤทธิ์ คำยศ
4 15885 เด็กชายกฤติธี ดีเพ็ญ
5 15891 เด็กชายฐปนพงศ์ พงศ์ธีระศิริกุล
6 15914 เด็กชายภูภา จักรขุเรือง
7 15928 เด็กชายฌาติกานต์ โพโสลี
8 15932 เด็กชายภูผา เขมิกาอัมพร
9 15935 เด็กชายเปรม เต็งสวัสดิกุล
10 15941 เด็กชายจักรกฤษณ์ คำลือ
11 15944 เด็กชายกิตติศักดิ์ สีห์สราญ
12 15964 เด็กชายก้องภพ มณีโชติ
13 15971 เด็กชายภัทรพล อ่อมไหล
14 15972 เด็กชายสิทธิโชค มณีสว่าง
15 15976 เด็กชายกรณ์ดนัย หมาพรหม
16 15986 เด็กชายรักพันธุ์ นามจันทร์ลักษณ์
17 15987 เด็กชายศุภกิตติ์ มันทเล
18 15989 เด็กชายสกฤษฏ์ ขุนแหลม
19 16455 เด็กชายสรวิช เตชะลือ
20 17078 เด็กชายเมธีพัชร์ พลับพลารัตน์
21 17452 เด็กชายนรบดี จันทร์ชัยศรี
22 17509 เด็กชายอภิวิชญ์ ทิสาระ
23 15999 เด็กหญิงชนม์นิภา บุญหมื่น
24 16006 เด็กหญิงอนามิกา ชัยกุลธนกิจ
25 16034 เด็กหญิงนภัสนันท์ พันธ์จันทร์ดี
26 16041 เด็กหญิงพรรณภัทร จุลเสฏฐพานิช
27 16047 เด็กหญิงอริรญา เวียงคำ
28 16049 เด็กหญิงรรรรรรร สุวรรณชื่น
29 16051 เด็กหญิงบัณฑิตา ปาระมี
30 16075 เด็กหญิงดาลิกา นิพรรัมย์
31 16085 เด็กหญิงกัญญาภัทร ใจจันทร์
32 16086 เด็กหญิงภัชธีญา วงศ์เทพเตียน
33 16093 เด็กหญิงจิระพร ศรีหนองบัว
34 16109 เด็กหญิงณัฏฐธิดา คำใจ
35 16110 เด็กหญิงอารีรัตน์ นนทธรรม
36 17083 เด็กหญิงชลลดา อินสันทราย
37 17084 เด็กหญิงภูษิตา โหละสุต
38 17490 เด็กหญิงศศิพิมพ์ แจ่มแจ้ง
ข่าวในหมวด : ข่าวสารห้องเรียน datastudent.net   5 อันดับล่าสุด
เรื่อง : หัวข้อการเรียนคอมพิวเตอร์ 3 [View : 1802 ครั้ง]
เรื่อง : รายชื่อสมาชิกชั้น ป.3/5 รุ่น 4 [View : 12898 ครั้ง]
เรื่อง : รายชื่อสมาชิกชั้น ป.3/1 รุ่น 4 [View : 13662 ครั้ง]
เรื่อง : รายชื่อสมาชิกชั้น ป.3/6 รุ่น 4 [View : 15331 ครั้ง]
เรื่อง : รายชื่อสมาชิกชั้น ป.3/2 รุ่น 4 [View : 13706 ครั้ง]


ความคิดเห็นที่ 1

ชื่นชมครูครับ ที่สามารถเชื่อมความรู้ต่างๆ ให้กับนักเรียน ที่อยู่ในระดับความพร้อม พร้อมที่จะรับข้อมูลต่างๆ
เพื่อการศึกษาโดยแท้จริง และยังผสมผสานเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน ได้ดีมากครับ

พ่อ น้องเปรม เต็งสวัสดิกุล
ขอบคุณครับ

โดย : chailai_teng@ymail.com  [เมื่อวัน พุธ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 15:31:50] ไอพี : 117.47.62.155ความคิดเห็นที่ 2

เพิ่งกดเข้าไปอ่าน ความฝันของครู ก็ขอให้ครูสมหวังดังปรารถนาไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจต่างๆ
สมหวัง ทางด้านการงาน สมหวังทางด้านครอบครัว สมหวังทุกๆด้านนะครับ
เอาใจช่วยครับ

เปรม เต็งสวัสดิกุล

โดย : chailai_teng@ymail.com  [เมื่อวัน พุธ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 15:34:59] ไอพี : 117.47.62.155ความคิดเห็นที่ 3

สวัสดีข้าวฟ่าง

โดย : ด.ช.ธนภัทร ถนอมสุข  [เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 10:15:32] ไอพี : 110.164.191.115ความคิดเห็นที่ 4

Quickbooks Support Phone Number
Quickbooks Support Number
Quickbooks Support Phone Number
Quickbooks Tech Support Phone Number
Quickbooks Technical Support Number

โดย : anjilo  [เมื่อวัน จันทร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 18:19:47] ไอพี : 112.196.160.55ความคิดเห็นที่ 5

Quickbooks24 Support phone Number
Quickbooks Support Number
Quickbooks Support Phone Number
Quickbooks Tech Support Phone Number
Quickbooks Technical Support Number

โดย : anjilo  [เมื่อวัน จันทร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 18:41:13] ไอพี : 112.196.160.55ความคิดเห็นที่ 6

Quicken Support phone Number
Quicken Support Number
Quicken Support Phone Number
Quicken Tech Support Phone Number
Quicken Technical Support Number

โดย : anjilo  [เมื่อวัน จันทร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 19:00:26] ไอพี : 112.196.160.55ความคิดเห็นที่ 7

Quicken Support phone Number
Quicken Support Number
Quicken Support Phone Number
Quicken Tech Support Phone Number
Quicken Technical Support Number

โดย : anjilo  [เมื่อวัน จันทร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 19:29:04] ไอพี : 112.196.160.55ความคิดเห็นที่ 8

Sage Support phone Number
Sage Support Number
Sage Support Phone Number
Sage Tech Support Phone Number
Sage Technical Support Number

โดย : anjilo  [เมื่อวัน จันทร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 19:45:44] ไอพี : 112.196.160.55ความคิดเห็นที่ 9

Sage Support phone Number
Sage Support Number
Sage Support Phone Number
Sage Tech Support Phone Number
Sage Technical Support Number

โดย : anjilo  [เมื่อวัน อังคาร ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:11:51] ไอพี : 171.79.6.19ความคิดเห็นที่ 10

Packers and Movers
Packers and Movers Delhi
Packers and Movers in Delhi
Packers and Movers Gurgaon
Packers and Movers in Gurgaon
Packers and Movers Bangalore
Packers and Movers in Bangalore
Packers and Movers Hyderabad
Packers and Movers in Hyderabad
Packers and Movers Pune
Packers and Movers in Pune
Packers and Movers Chennai
Packers and Movers in Chennai
Packers and Movers Mumbai
Packers and Movers in Mumbai

โดย : soniyadav90025@gmail.com  [เมื่อวัน อังคาร ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:56:01] ไอพี : 112.196.160.55ความคิดเห็นที่ 11

Packers and Movers
Movers and Packers Delhi
Movers and Packers in Delhi
Movers and Packers Gurgaon
Movers and Packers in Gurgaon
Movers and Packers Bangalore
Movers and Packers in Bangalore
Movers and Packers Hyderabad
Movers and Packers in Hyderabad
Movers and Packers Pune
Movers and Packers in Pune
Movers and Packers Chennai
Movers and Packers in Chennai
Movers and Packers Mumbai
Movers and Packers in Mumbai

โดย : soniyadav90025@gmail.com  [เมื่อวัน อังคาร ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:13:41] ไอพี : 112.196.160.55ความคิดเห็นที่ 12

Packers and Movers
Packers and Movers Noida
Packers and Movers in Noida
Packers and Movers Kolkata
Packers and Movers in Kolkata
Packers and Movers Chandigarh
Packers and Movers in Chandigarh
Packers and Movers Navi Mumbai
Packers and Movers in Navi Mumbai
Packers and Movers Thane
Packers and Movers in Thane
Packers and Movers Nagpur
Packers and Movers in Nagpur
Packers and Movers Nashik
Packers and Movers in Nashik
Packers and Movers Faridabad
Packers and Movers in Faridabad
Packers and Movers Ghaziabad
Packers and Movers in Ghaziabad
Packers and Movers Ahmedabad
Packers and Movers in Ahmedabad
Packers and Movers Vadodara
Packers and Movers in Vadodara
Packers and Movers Surat
Packers and Movers in Surat
Packers and Movers Jaipur
Packers and Movers in Jaipur
Packers and Movers Amritsar
Packers and Movers in Amritsar
Packers and Movers Goa
Packers and Movers in Goa
Movers and Packers Noida
Movers and Packers in Noida
Movers and Packers Kolkata
Movers and Packers in Kolkata
Movers and Packers Chandigarh
Movers and Packers in Chandigarh
Movers and Packers Navi Mumbai
Movers and Packers in Navi Mumbai
Movers and Packers Thane
Movers and Packers in Thane
Movers and Packers Nagpur
Movers and Packers in Nagpur
Movers and Packers Nashik
Movers and Packers in Nashik
Movers and Packers Faridabad
Movers and Packers in Faridabad
Movers and Packers Ghaziabad
Movers and Packers in Ghaziabad
Movers and Packers Ahmedabad
Movers and Packers in Ahmedabad
Movers and Packers Vadodara
Movers and Packers in Vadodara
Movers and Packers Surat
Movers and Packers in Surat
Movers and Packers Jaipur
Movers and Packers in Jaipur
Movers and Packers Amritsar
Movers and Packers in Amritsar
Movers and Packers Goa
Movers and Packers in Goa

โดย : soniyadav90025@gmail.com  [เมื่อวัน อังคาร ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:26:11] ไอพี : 112.196.160.55ความคิดเห็นที่ 13

Quickbooks Support Phone Number
Quickbooks Tech Support Number
Quickbooks Tech Support Phone Number
Quickbooks Support Number
Quickbooks Support Phone Number
Quickbooks Technical Support Number
Quickbooks Help Desk Phone Number
Quickbooks Help Desk Number
Quickbooks Customer Service Number
Quickbooks Customer Service Phone Number
Quickbooks Customer Support Number
Quickbooks Payroll Support Phone Number
Quickbooks Payroll Tech Support Number
Quickbooks Payroll Support Number
Quickbooks Payroll Technical Support Number
Quickbooks Payroll Tech Support Phone Number
Quickbooks Payroll Technical Support Phone Number
Quickbooks Enterprise Support Phone Number
Quickbooks Enterprise Tech Support Number
Quickbooks Enterprise Support Number
Quickbooks Enterprise Technical Support Number
Quickbooks Enterprise Tech Support Phone Number
Quickbooks Enterprise Technical Support Phone Number
Quickbooks Pro Support Phone Number
Quickbooks Pro Tech Support Number
Quickbooks Pro Support Number
Quickbooks Pro Technical Support Number
Quickbooks Pro Tech Support Phone Number
Quickbooks Pro Technical Support Phone Number
Quickbooks Premier Support Phone Number
Quickbooks Premier Tech Support Number
Quickbooks Premier Support Number
Quickbooks Premier Technical Support Number
Quickbooks Premier Tech Support Phone Number
Quickbooks Premier Technical Support Phone Number


โดย : anjicojerry@gmail.com  [เมื่อวัน พุธ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:07:57] ไอพี : 112.196.160.55ความคิดเห็นที่ 14

<a href="http://www.campincommon.org/">campincommon</a>, <a href="http://www.newcitylawrenceville.org/">imssolutions</a>,
<a href="http://www.sprache-macht-persoenlichkeit.com/" title="sprache-macht-persoenlichkeit">sprache-macht-persoenlichkeit</a>

โดย : sprache-macht-persoenlichkeit  [เมื่อวัน เสาร์ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 07:51:16] ไอพี : 175.44.32.179ความคิดเห็นที่ 15

<a href="http://www.drmikeprovost.net/nike-acc-fg-soccer-boots-hypervenom-phantom-ii-white-pink-black-merry_en">nike acc fg soccer boots hypervenom phantom ii white pink black</a>,<a href="http://www.janfog.net/nike-air-max-2017-green-merry_en">nike air max 2017 green</a>
nike air max 90 essential maroon http://www.pawpak.net/nike-air-max-90-essential-maroon-merry_en

โดย : nike air max 90 essential maroon  [เมื่อวัน จันทร์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08:26:28] ไอพี : 112.111.163.231ความคิดเห็นที่ 16

<a href="http://www.tomreaves.com/">tomreaves</a>, <a href="http://www.wedgepointeapartments.com/">wedgepointeapartments</a>,
drawall

โดย : drawall  [เมื่อวัน จันทร์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14:11:57] ไอพี : 175.44.17.215ความคิดเห็นที่ 17

<a href="http://www.oohcoasters.com/">oohcoasters</a>, <a href="http://www.medecine-esthetique-injection.com/">medecine-esthetique-injection</a>,
lifetimeteethorlando

โดย : lifetimeteethorlando  [เมื่อวัน จันทร์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14:12:08] ไอพี : 175.44.17.215ความคิดเห็นที่ 18

<a href="http://www.xamineyourselves.com/">xamineyourselves</a>, <a href="http://www.twtcomedy.com/">twtcomedy</a>,
virginiamarieraymond

โดย : virginiamarieraymond  [เมื่อวัน จันทร์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14:12:16] ไอพี : 175.44.17.215ความคิดเห็นที่ 19

<a href="http://www.dikeytelekom.com/">dikeytelekom</a>, <a href="http://www.ayurwell108.com/">ayurwell108</a>,
michaelmcguinessmd

โดย : michaelmcguinessmd  [เมื่อวัน จันทร์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14:12:35] ไอพี : 175.44.17.215ความคิดเห็นที่ 20

<a href="http://www.theallencarrwebcast.com/merry_en/nike-dunk-sky-hi-doernbecher-wedge">nike dunk sky hi doernbecher wedge</a>,<a href="http://www.weingaertner-architekten.com/merry_en/adidas-zx-750-gray">adidas zx 750 gray</a>
nike air max 1 pro green sail

โดย : nike air max 1 pro green sail  [เมื่อวัน พุธ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 19:07:39] ไอพี : 36.250.186.79ความคิดเห็นที่ 21

<a href="http://www.theallencarrwebcast.com/merry_en/nike-dunk-sky-hi-doernbecher-wedge">nike dunk sky hi doernbecher wedge</a>,<a href="http://www.weingaertner-architekten.com/merry_en/adidas-zx-750-gray">adidas zx 750 gray</a>
nike kobe mentality mens basketball shoes

โดย : nike kobe mentality mens basketball shoes  [เมื่อวัน พุธ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 19:07:42] ไอพี : 36.250.186.79ความคิดเห็นที่ 22

<a href="http://www.you-rope.com/merry_en/nike-air-max-uptempo-fuse-360-all-black">nike air max uptempo fuse 360 all black</a>,<a href="http://www.theyogaschooloftherapeutics.com/merry_en/nike-air-max-defy-light-up">nike air max defy light up</a>
salomon s lab sense blue white

โดย : salomon s lab sense blue white  [เมื่อวัน พุธ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 19:08:07] ไอพี : 36.250.186.79ความคิดเห็นที่ 23

<a href="http://www.v1aerogroup.com/merry_en/reebok-classic-leather-grey">reebok classic leather grey</a>,<a href="http://www.tobbmintkave.com/merry_en/air-max-97-silver">air max 97 silver</a>
nike hypervenom oro comprar

โดย : nike hypervenom oro comprar  [เมื่อวัน พุธ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 19:08:11] ไอพี : 36.250.186.79ความคิดเห็นที่ 24

<a href="http://www.baganda.biz/nike-womens-internationalist-premium-metallic-silver-merry_en">nike womens internationalist premium metallic silver</a>,<a href="http://www.apeko.biz/adidas-superstar-purple-white-merry_en">adidas superstar purple white</a>
nike dunk sky hi vac tech black

โดย : nike dunk sky hi vac tech black  [เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 02:31:20] ไอพี : 175.44.33.34ความคิดเห็นที่ 25

<a href="http://www.recovercast.com/nike-internationalist-mens-blue-merry_en">nike internationalist mens blue</a>,<a href="http://www.beezwaxproducts.com/nike-internationalist-white-beige-green-merry_en">nike internationalist white beige green</a>
nike internationalist mens blue

โดย : nike internationalist mens blue  [เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 02:31:24] ไอพี : 175.44.33.34ความคิดเห็นที่ 26

<a href="http://www.buddhasweg.biz/nike-kobe-11-black-silver-merry_en">nike kobe 11 black silver</a>,<a href="http://www.tvcchurch.biz/nike-air-jordan-4-retro-girl-merry_en">nike air jordan 4 retro girl</a>
nike air max 90 yellow and black

โดย : nike air max 90 yellow and black  [เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 02:31:25] ไอพี : 175.44.33.34ความคิดเห็นที่ 27

<a href="http://www.nesspro.biz/mens-nike-free-5.0-blue-green-merry_en">mens nike free 5.0 blue green</a>,<a href="http://www.amparklima.biz/nike-kobe-11-green-blue-merry_en">nike kobe 11 green blue</a>
nike cortez blue silver

โดย : nike cortez blue silver  [เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 02:31:26] ไอพี : 175.44.33.34ความคิดเห็นที่ 28

<a href="http://www.clanorly.com/air-max-90-lunarlon-merry_en">air max 90 lunarlon</a>,<a href="http://www.vrtxmg.com/adidas-predator-q21665-lx-merry_en">adidas predator q21665 lx</a>
nike free run 4.0 womens pink purple

โดย : nike free run 4.0 womens pink purple  [เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 02:31:27] ไอพี : 175.44.33.34ความคิดเห็นที่ 29

<a href="http://www.baganda.biz/nike-womens-internationalist-premium-metallic-silver-merry_en">nike womens internationalist premium metallic silver</a>,<a href="http://www.apeko.biz/adidas-superstar-purple-white-merry_en">adidas superstar purple white</a>
nike zoom sb blazer canvas

โดย : nike zoom sb blazer canvas  [เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 02:31:33] ไอพี : 175.44.33.34ความคิดเห็นที่ 30

<a href="http://www.jpainternationalusa.com/">jpainternationalusa</a>, <a href="http://www.keeblecreative.com/">keeblecreative</a>,
quinlanphoto

โดย : quinlanphoto  [เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09:37:12] ไอพี : 175.44.35.244ความคิดเห็นที่ 31

<a href="http://www.sozenleremprenye.com/">sozenleremprenye</a>, <a href="http://www.monicalturner.com/">monicalturner</a>,
sellingburnabyhomes

โดย : sellingburnabyhomes  [เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09:37:39] ไอพี : 175.44.35.244ความคิดเห็นที่ 32

<a href="http://www.kemelechem.com/">kemelechem</a>, <a href="http://www.taxoverhaul.com/">taxoverhaul</a>,
mandm3dandmill

โดย : mandm3dandmill  [เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09:37:57] ไอพี : 175.44.35.244ความคิดเห็นที่ 33

<a href="http://www.multifamily360.com/">multifamily360</a>, <a href="http://www.southpasadenatherapist.com/">southpasadenatherapist</a>,
msmoneysaver

โดย : msmoneysaver  [เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09:38:14] ไอพี : 175.44.35.244ความคิดเห็นที่ 34

<a href="http://www.mistymornllamas.com/">mistymornllamas</a>, <a href="http://www.snowsuitdeal.com/">snowsuitdeal</a>,
simplicityliveit

โดย : simplicityliveit  [เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09:38:24] ไอพี : 175.44.35.244ความคิดเห็นที่ 35

<a href="http://www.maximomarketingonline.com/">maximomarketingonline</a>, <a href="http://www.khapanecollege.com/">khapanecollege</a>,
peaceloveandproperty

โดย : peaceloveandproperty  [เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09:38:41] ไอพี : 175.44.35.244ความคิดเห็นที่ 36

<a href="http://www.thewebsitestop.com/merry_en/nike-free-trainer-3.0-v3-on-feet">nike free trainer 3.0 v3 on feet</a>,<a href="http://www.yurfc.com/merry_en/nike-lunar-force-1-duckboot-junior">nike lunar force 1 duckboot junior</a>
mens nike air max 2015 red white

โดย : mens nike air max 2015 red white  [เมื่อวัน พุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:29:55] ไอพี : 175.44.35.21ความคิดเห็นที่ 37

<a href="http://www.ufthetfvftehtfe.com/merry_en/nike-air-max-motion-orange">nike air max motion orange</a>,<a href="http://www.westmichigancabinetsupply.com/merry_en/nike-air-max-2016-navy-blue">nike air max 2016 navy blue</a>
mens supra bleeker white red

โดย : mens supra bleeker white red  [เมื่อวัน พุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:30:05] ไอพี : 175.44.35.21ความคิดเห็นที่ 38

<a href="http://www.wirtschaftsmediationmuenchen.com/merry_en/nike-air-max-2017-blue-white">nike air max 2017 blue white</a>,<a href="http://www.theclassicbuild.com/merry_en/nike-air-force-1-green-leather">nike air force 1 green leather</a>
mens nike cortez leather white red blue

โดย : mens nike cortez leather white red blue  [เมื่อวัน พุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:30:08] ไอพี : 175.44.35.21ความคิดเห็นที่ 39

<a href="http://www.thecampingprogram.com/merry_en/air-max-thea-pink">air max thea pink</a>,<a href="http://www.tricitypilates.com/merry_en/nike-air-max-90-vapor-green">nike air max 90 vapor green</a>
nike air huarache night maroon

โดย : nike air huarache night maroon  [เมื่อวัน พุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:30:12] ไอพี : 175.44.35.21ความคิดเห็นที่ 40

<a href="http://www.theideasweb.com/merry_en/nike-air-presto-womens-pink">nike air presto womens pink</a>,<a href="http://www.voxtoursnewyork.com/merry_en/air-max-95-grey-blue">air max 95 grey blue</a>
new balance 574 orange pink

โดย : new balance 574 orange pink  [เมื่อวัน พุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:30:30] ไอพี : 175.44.35.21ความคิดเห็นที่ 41

<a href="http://www.victorzchen.com/merry_en/womens-nike-air-max-95-premium">womens nike air max 95 premium</a>,<a href="http://www.yourhome-atlanta.com/merry_en/air-jordan-executive">air jordan executive</a>
nike huarache ultra yellow

โดย : nike huarache ultra yellow  [เมื่อวัน พุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:30:33] ไอพี : 175.44.35.21ความคิดเห็นที่ 42

<a href="http://www.metalcunha.com/">metalcunha</a>, <a href="http://www.premiborghese.com/">premiborghese</a>,
bellinghampatent

โดย : bellinghampatent  [เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:07:05] ไอพี : 36.248.164.235ความคิดเห็นที่ 43

<a href="http://www.thegirlsgotgame.com/">thegirlsgotgame</a>, <a href="http://www.theregentscourtlagos.com/">theregentscourtlagos</a>,
floydaboydco

โดย : floydaboydco  [เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:07:12] ไอพี : 36.248.164.235ความคิดเห็นที่ 44

<a href="http://www.landaufordlincoln.com/">landaufordlincoln</a>, <a href="http://www.leiber-group.com/">leiber-group</a>,
trinidadmas

โดย : trinidadmas  [เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:07:18] ไอพี : 36.248.164.235ความคิดเห็นที่ 45

<a href="http://www.paarfleece.com/">paarfleece</a>, <a href="http://www.romaflex.biz/">romaflex</a>,
yaglikuyumcudernegi

โดย : yaglikuyumcudernegi  [เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:07:24] ไอพี : 36.248.164.235ความคิดเห็นที่ 46

<a href="http://www.plantationislandtours.com/">plantationislandtours</a>, <a href="http://www.sandiegokidsentertainment.com/">sandiegokidsentertainment</a>,
jensmalich

โดย : jensmalich  [เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:07:48] ไอพี : 36.248.164.235ความคิดเห็นที่ 47

<a href="http://www.prepteststore.com/">prepteststore</a>, <a href="http://www.peauzdetentepro-sgl.com/">peauzdetentepro-sgl</a>,
volegov

โดย : volegov  [เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:07:52] ไอพี : 36.248.164.235ความคิดเห็นที่ 48

<a href="http://www.simileservices.com/">simileservices</a>, <a href="http://www.krav-maga-kids.com/">krav-maga-kids</a>,
coastalchiro

โดย : coastalchiro  [เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:07:55] ไอพี : 36.248.164.235ความคิดเห็นที่ 49

<a href="http://www.littlite-anser.com/">littlite-anser</a>, <a href="http://www.roadshowbaltics.com/">roadshowbaltics</a>,
tiroircash

โดย : tiroircash  [เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:08:02] ไอพี : 36.248.164.235ความคิดเห็นที่ 50

<a href="http://www.thehsucloset.com/merry_en/nike-sb-lunar-gato-italia">nike sb lunar gato italia</a>,<a href="http://www.ttmech.com/merry_en/nike-internationalist-pink-grey">nike internationalist pink grey</a>
nike air max 1 gs iridescent black pack

โดย : nike air max 1 gs iridescent black pack  [เมื่อวัน เสาร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 03:38:54] ไอพี : 36.248.163.66ความคิดเห็นที่ 51

<a href="http://www.vitalphysik.com/merry_en/kd-8-as">kd 8 as</a>,<a href="http://www.womenssuccessgroup.com/merry_en/nike-shox-2016-blue-gold">nike shox 2016 blue gold</a>
nike lunarepic low flyknit womens blue pink

โดย : nike lunarepic low flyknit womens blue pink  [เมื่อวัน เสาร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 03:41:34] ไอพี : 36.248.163.66ความคิดเห็นที่ 52

<a href="http://www.ufuksaglik.com/merry_en/womens-nike-air-presto-green-black">womens nike air presto green black</a>,<a href="http://www.texasocclusalcenter.com/merry_en/nike-air-max-90-womens-blue-purple">nike air max 90 womens blue purple</a>
nike free run 2 mid high top trainers black

โดย : nike free run 2 mid high top trainers black  [เมื่อวัน เสาร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 03:43:18] ไอพี : 36.248.163.66ความคิดเห็นที่ 53

<a href="http://www.thehsucloset.com/merry_en/nike-sb-lunar-gato-italia">nike sb lunar gato italia</a>,<a href="http://www.ttmech.com/merry_en/nike-internationalist-pink-grey">nike internationalist pink grey</a>
nike lunar gato safari

โดย : nike lunar gato safari  [เมื่อวัน เสาร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 03:46:26] ไอพี : 36.248.163.66ความคิดเห็นที่ 54

<a href="http://www.resolutefollower.com/">resolutefollower</a>, <a href="http://www.latelier-crossfit.com/">latelier-crossfit</a>,
supercoolimprovements

โดย : supercoolimprovements  [เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 19:58:43] ไอพี : 36.250.184.37ความคิดเห็นที่ 55

<a href="http://www.virtualassistant4hire.com/merry_en/nike-free-tr-womens-blue-white">nike free tr womens blue white</a>,<a href="http://www.tlcbusinesscoaching.com/merry_en/nike-dunk-high-womens-grey">nike dunk high womens grey</a>
nike lebron soldier iv

โดย : nike lebron soldier iv  [เมื่อวัน อังคาร ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08:47:39] ไอพี : 175.44.18.12ความคิดเห็นที่ 56

<a href="http://www.the-net-docs.com/merry_en/zapatilla-nike-lunar-gato-ii">zapatilla nike lunar gato ii</a>,<a href="http://www.yannmusic.com/merry_en/nike-huarache-ultra-breathe-white">nike huarache ultra breathe white</a>
mens asics gel noosa tri 8 yellow

โดย : mens asics gel noosa tri 8 yellow  [เมื่อวัน อังคาร ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08:48:07] ไอพี : 175.44.18.12ความคิดเห็นที่ 57

<a href="http://www.whitewingestates.com/merry_en/mens-nike-cortez-orange-black">mens nike cortez orange black</a>,<a href="http://www.thenottinghamlaserclinic.com/merry_en/nike-cortez-blue-yellow">nike cortez blue yellow</a>
nike zoom pegasus 33 womens purple gold

โดย : nike zoom pegasus 33 womens purple gold  [เมื่อวัน อังคาร ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08:48:32] ไอพี : 175.44.18.12ความคิดเห็นที่ 58

<a href="http://www.proxanthin.com/">proxanthin</a>, <a href="http://www.annchristinbert.com/">annchristinbert</a>,
cientambores

โดย : cientambores  [เมื่อวัน เสาร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 03:19:19] ไอพี : 36.250.182.69ความคิดเห็นที่ 59

<a href="http://www.littlebeastees.com/">littlebeastees</a>, <a href="http://www.parknomad.com/">parknomad</a>,
personalizedbi

โดย : personalizedbi  [เมื่อวัน เสาร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 03:19:25] ไอพี : 36.250.182.69ความคิดเห็นที่ 60

<a href="http://www.lawofficesbethspersky.com/">lawofficesbethspersky</a>, <a href="http://www.reducereuserebike.com/">reducereuserebike</a>,
wedding-santorini-greece

โดย : wedding-santorini-greece  [เมื่อวัน เสาร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 03:19:28] ไอพี : 36.250.182.69ความคิดเห็นที่ 61

<a href="http://www.thunderhawkteryx.com/">thunderhawkteryx</a>, <a href="http://www.thefullercareer.com/">thefullercareer</a>,
truviastore

โดย : truviastore  [เมื่อวัน เสาร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 03:19:31] ไอพี : 36.250.182.69ความคิดเห็นที่ 62

<a href="http://www.lustincorporated.com/">lustincorporated</a>, <a href="http://www.priority-appraisalsinc.com/">priority-appraisalsinc</a>,
lost-funeraire-lattes

โดย : lost-funeraire-lattes  [เมื่อวัน เสาร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 03:19:34] ไอพี : 36.250.182.69ความคิดเห็นที่ 63

<a href="http://www.pdxlawfirm.com/">pdxlawfirm</a>, <a href="http://www.nomoremondayblues.com/">nomoremondayblues</a>,
planet-helicopter

โดย : planet-helicopter  [เมื่อวัน เสาร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 03:19:38] ไอพี : 36.250.182.69ความคิดเห็นที่ 64

<a href="http://www.lesliestovall.com/">lesliestovall</a>, <a href="http://www.springers-aods.com/">springers-aods</a>,
santosdevelopmentbank

โดย : santosdevelopmentbank  [เมื่อวัน เสาร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 03:19:44] ไอพี : 36.250.182.69ความคิดเห็นที่ 65

<a href="http://www.minster-training.com/">minster-training</a>, <a href="http://www.josesobrinho.com/">josesobrinho</a>,
waterfowlguns

โดย : waterfowlguns  [เมื่อวัน เสาร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 08:54:08] ไอพี : 36.250.182.69ความคิดเห็นที่ 66

<a href="http://www.rideoutorthopaedics.com/">rideoutorthopaedics</a>, <a href="http://www.realmomradio.com/">realmomradio</a>,
comanchebikes

โดย : comanchebikes  [เมื่อวัน เสาร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 08:54:17] ไอพี : 36.250.182.69ความคิดเห็นที่ 67

<a href="http://www.skincareproductsinfo.com/">skincareproductsinfo</a>, <a href="http://www.starleymurraycoaching.com/">starleymurraycoaching</a>,
ministryofpersuasion

โดย : ministryofpersuasion  [เมื่อวัน เสาร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 08:54:23] ไอพี : 36.250.182.69ความคิดเห็นที่ 68

<a href="http://www.urea-online.com/">urea-online</a>, <a href="http://www.zoneeventi.com/">zoneeventi</a>,
jessicasulliman

โดย : jessicasulliman  [เมื่อวัน เสาร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09:13:36] ไอพี : 36.250.182.69ความคิดเห็นที่ 69

<a href="http://www.powersimsoftware.com/">powersimsoftware</a>, <a href="http://www.s1000dauthoring.com/">s1000dauthoring</a>,
spacebeardev

โดย : spacebeardev  [เมื่อวัน เสาร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09:13:41] ไอพี : 36.250.182.69ความคิดเห็นที่ 70

<a href="http://www.robertterrazas.com/">robertterrazas</a>, <a href="http://www.lisascreativesoul.com/">lisascreativesoul</a>,
lcrangers

โดย : lcrangers  [เมื่อวัน เสาร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09:13:42] ไอพี : 36.250.182.69ความคิดเห็นที่ 71

<a href="http://www.sonic-illusion.com/">sonic-illusion</a>, <a href="http://www.shoarmamesut1.com/">shoarmamesut1</a>,
whiskeyfriedclassic

โดย : whiskeyfriedclassic  [เมื่อวัน เสาร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09:13:46] ไอพี : 36.250.182.69ความคิดเห็นที่ 72

<a href="http://www.havelove.org/">havelove</a>, <a href="http://www.dialogoyesperanza.org/">terexcranes</a>,
witteengel

โดย : witteengel  [เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 19:47:40] ไอพี : 36.248.165.117ความคิดเห็นที่ 73

<a href="http://www.whm-verlag-nuernberg.com/">whm-verlag-nuernberg</a>, <a href="http://www.yourflhouse.com/">yourflhouse</a>,
thereidycenter

โดย : thereidycenter  [เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 19:49:59] ไอพี : 36.248.165.117ความคิดเห็นที่ 74

<a href="http://www.findenhandwerker.org/">boltontm</a>, <a href="http://www.ankarabahcelievlercilingir.com/">caribbeanpaddling</a>,
jacksmunchiepeel

โดย : jacksmunchiepeel  [เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 19:50:16] ไอพี : 36.248.165.117
ชื่อ/Email :

ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป