[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์กับครูมาโนช www.datastudent.net ##


รายชื่อสมาชิกชั้น ป.3/4 รุ่น 4 ข่าวสารห้องเรียน datastudent.net
  เรื่อง : รายชื่อสมาชิกชั้น ป.3/4 รุ่น 4
  Update: วัน พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
 


  เนื้อหาเรื่อง : รายชื่อสมาชิกชั้น ป.3/4 รุ่น 4 [View : 4604 ครั้ง]
 


ประจำปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.ชม 1 มาดูกันครับว่าสมาชิกของเราชื่ออะไรกันบ้าง
รายชื่อสมาชิกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล
1 16266 เด็กชายศิริพงษ์ ปกปิงเมือง
2 16268 เด็กชายกฤษฏิ์ เขื่อนแก้ว
3 16270 เด็กชายรัฐวุฒิ โดดสู้
4 16271 เด็กชายณภัทร นพศิริ
5 16274 เด็กชายวิธวิทย์ บุตรปั๋นแก้ว
6 16296 เด็กชายกันตวิชญ์ อัมโรสถ
7 16298 เด็กชายพีรณัฐ โลหิตโยธิน
8 16351 เด็กชายชยางกูร ปานสุวรรณ
9 16402 เด็กชายธนภูมิ เตจ๊ะนัง
10 16419 เด็กชายรัฐภูมิ วิลาพรรณ
11 16421 เด็กชายภัทรอักกพล แก้วตาอัครพนธ์
12 16452 เด็กชายรัชชานนท์ ผาอินทร์
13 16456 เด็กชายปฏิภาณ กองมา
14 17023 เด็กชายวรณัฐ วันตุ้ย
15 17024 เด็กชายนภัสรพี จันทร์เพ็ญ
16 17105 เด็กชายพชร ว่องไว
17 17475 เด็กชายศุภกร รักสำราจ
18 17847 เด็กชายวรกันต์ วรรณคำ
19 17878 เด็กชายญาณกวี เมธีสุวกุล
20 16262 เด็กหญิงธนภรณ์ คำยอดใจ
21 16277 เด็กหญิงชฎาพร วรรณะ
22 16282 เด็กหญิงสายไหม ไชยคำหล้า
23 16287 เด็กหญิงกวินธิดา พ้นภัย
24 16328 เด็กหญิงบุญญิสา พันธุ์พิกุล
25 16407 เด็กหญิงลภัสรดา แสงรัตน์
26 16432 เด็กหญิงรุ้งนภา สามบุญศรี
27 16440 เด็กหญิงลลิตา หมื่นรังษี
28 16445 เด็กหญิงณัฐกุล ไพรวัลย์
29 16449 เด็กหญิงญาดา โพธิ์ล่าม
30 16453 เด็กหญิงศรัณภัทร เหล็กยอง
31 17007 เด็กหญิงวสิษฐ์พร กุลนา
32 17027 เด็กหญิงฉัตรพร สุทธิสา